previous arrow
next arrow
Slider

Kunstwerk 10

Kunstwerk 10 - instructievideo

Kathrin Schlegel - Komen en Gaan

Image

Linda Verkaaik - Zeearmen

Image

Zoro Feigl - Boeien

Image

Kunstwerk 10

Welk kunstwerk wilt u hier de komende jaren zien?! 

Het tiende kunstwerk uit de SEA Art Tour is eigenlijk geen kunstwerk, maar zijn het drie ontwerpen of schetsen van het tiende kunstwerk dat hier in de toekomst kan komen:
1. Zoro Feigl met "Boeien"
2. Kathrin Schlegel met "Komen en gaan"
3. Linda Verkaaik met "Zeearmen"

Hun opdracht was:
" Bedenk een kunstwerk dat bij de locatie past, dat wil zeggen op de betonnen steiger net in de haven.
" Het kunstwerk moet een verbinding hebben met het werk van wetenschapper Theo Gerkema, die de getijdestromen in zee bestudeert.
" Het kunstwerk moet tenminste 25 jaar kunnen blijven staan.

Welk kunstwerk wilt u hier de komende jaren zien?
Stichting SEA en TESO zullen één van de hier getoonde kunstwerken in 2020 realiseren. Wij nodigen u graag uit mee te denken welk werk het meest geschikt is. Uw keuze wordt de aanbeveling aan de formele kiescommissie.

Hoe dan?
Op deze locatie kunt u stemmen! U kunt maar één keer stemmen. Op 31 augustus wordt de keuze bekendgemaakt. 

Winnaar: Kathrin Schlegel! 

 

Locatie kunstwerk:
Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming
Pontweg 1
1797 SN Den Hoorn
Locatie nummer 6 (zie kaart)

Dr. Theo Gerkema

Dr. Theo Gerkema, fysisch oceanograaf: ‘Ik doe onderzoek aan de waterbewegingen in de Waddenzee. Dat eb en vloed worden veroorzaakt door de stand van de maan en de zon, dat weten we natuurlijk al lang. Maar dat betekent zeker niet dat we alle stromingen precies kunnen voorspellen. De wind heeft namelijk ook veel invloed op het in- en uitstromen van het water in de Waddenzee. Die invloed is groter dan wij lange tijd hebben gedacht.’ 
‘De kennis die ik verzamel over het getij is ook heel interessant voor de biologen op ons instituut. Met eb en vloed komen namelijk ook voedingsstoffen de Waddenzee binnen, die het hele ecosysteem aan de gang houden. En dat de Waddenzee zo’n dynamische omgeving is, dat komt ook vooral door het getij!’

Zon, maan én wind maken het wad dynamisch

Fysisch oceanograaf dr. Theo Gerkema doet metingen aan de waterbewegingen en verplaatsingen van slib in de Waddenzee. ‘Je kunt nu al in de getijdetabellen lezen wanneer het over zoveel jaar op een bepaalde plek hoog- of laagwater zal zijn. Maar dat betekent bepaald niet dat waterstanden en stromingen helemaal voorspelbaar zijn. Sterker nog: als wij met ons onderzoeksschip de RV Navicula op de Waddenzee metingen doen, dan leren we eigenlijk alleen maar iets over dat ene moment, bij die specifieke windcondities. Een volgende dag, met andere wind, kan alles er heel anders uitzien. Daarom combineren we de metingen vanaf het onderzoeksschip ook met berekeningen van een computermodel. Op die manier probeer ik te begrijpen wat een bepaalde windkracht en -richting met de stromingen doet.’

Zand, slib en voeding
Het getij is enorm belangrijk voor alles wat er verder op het wad gebeurt. Twee keer per dag komt er niet alleen een hele hoop water tussen de eilanden door de wadplaten op, er komen ook zand, slib en voedingsstoffen mee. Die voedingsstoffen zorgen er weer voor dat er algen kunnen groeien, en schelpdieren, vissen en vogels er voedsel kunnen vinden.’

Dynamiek
Eigenlijk weten we nog maar relatief kort hoe groot de invloed van de wind is op alles wat er rond de waterbewegingen in de Waddenzee gebeurt. Zo komt er regelmatig zoetwater uit de sluizen in de Afsluitdijk. Hoe dat zoete water vervolgens door de geulen en over de wadplaten wordt verdeeld, dat wordt vooral door de wind bepaald.’
‘Door de samenwerking met de verschillende kunstenaars in dit project ben ik toch ook weer een beetje anders naar het getij gaan kijken. Zij stelden inspirerende vragen die voor mij – nogmaals– benadrukten hoe dynamisch het wad is. Echt, geen getij is hetzelfde!’ 

Meer informatie over Theo staat op de website van het NIOZ.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Geïnteresseerd in S.E.A?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Science Encounters Art

SEA Texel

Ruim 70 procent van onze aarde bestaat uit zee. Een onuitputtelijke bron van inspiratie. S.E.A brengt een ode aan de zee, door kunstwerken geïnspireerd op wetenschap op Texel te realiseren.

Contact informatie

Project SEA
Pontweg 19
1797 SN Den Hoorn, Texel
E-mail: